پنجشنبه 23 آبان 1398 شمسی /11/14/2019 5:20:03 PM

معدن نامه در راستای بهبود عملکرد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 10 پیشنهاد به علیرضا شهیدی ریاست جدید سازمان مطرح کرد.
10 پیشنهاد معدن نامه به رئیس جدید سازمان زمین شناسی

معدن نامه در راستای بهبود عملکرد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 10 پیشنهاد به علیرضا شهیدی ریاست جدید سازمان مطرح کرد. 

1. بازگرداندن اقتدار حاکمیتی به جی اس آی

2. تغییر نسل و اصلاح ساختار در بدنه از طریق بکارگیری نخبگان جوان
3. استفاده از توان علمی و تجربه اساتید قدیمی
4. تغییر ادبیات سازمان از نهادی صرفا علمی به نهادی سیاستگذار و تصمیم ساز
5. ارتباط گسترده با افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق از توانمندی ها و خدمات
6. تبدیل شدن به مرجع اطلاعات اکتشافات معدنی
7. حضور به موقع در سوانح طبیعی از طریق هشدارها و پیشنهادها
8. تثبیت جایگاه سازمان به عنوان تخصصی ترین نهاد زمین شناسی و اکتشافات معدنی نزد تصمیم سازان
9. ارتباط نزدیک با شرکت ملی نفت، سازمان انرژی اتمی، وزارت راه، وزارت نیرو و حضور موثر در پروژه های آنان
10. خروج از محافظه کاری سنتی و ارتقای جایگاه ریاست سازمان از طریق حضور موثر در نهادهای سیاستگذار


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین