دوشنبه 29 بهمن 1397 شمسی /2/18/2019 3:40:39 AM
رئیس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران تشریح کرد:

رئیس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران الزامات باز آفرینی نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد را تشریح کرد و اولویت های سیاستگذاری برای توسعه معادن کشور را روایت کرد.
الزامات باز آفرینی نقش معدن در رشد اقتصادی/ اولویت های سیاستگذاری برای توسعه معادن ایران
به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، حمید آذرمند در سخنرانی علمی خود درباره " نقش معادن در رشد اقتصادی ایران" با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به رشد پایدار و بلندمدت دارد، اظهار کرد: زمان آن رسیده که ظرفیت های موجود بخش معدن و صنایع معدنی را در رشد اقتصادی فعال کنیم.  چرا که بخش معدن می تواند زیرساخت رشد بخش های دیگر را فراهم کند. 
او افزود: بخش هایی که جنبه زیرساختی دارند مانند حمل و نقل و بخش معدن می تواند در بالا بردن رشد اقتصادی ایفای نقش بسیاری داشته باشند. بخش معدن به طور خاص چه مزیت هایی را برای ما فراهم می کند؟ بخش معادن اگر بتواند نقش بالایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد می تواند تقاضاهایی در صنایع دیگر برای خود ایجاد کند. 
رئیس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران ادامه داد: معدن می تواند به بهبود تراز تجاری کمک کند و ظرفیت بالایی در جذب FDI حتی در دوره های رکود اقتصادی داشته باشد. دلیل آن هم این است که ما از مزیت ذخایر معدنی قابل توجهی در کشور برخورداریم. 
او افزود: دولت برای افزایش نقش معدن در اقتصاد در وهله اول باید محیط کسب و کار نامناسب این بخش و حقوق اکتشافی آن را سامان دهد. بهتر است برای سیاست های ارزی و رابطه مالی با دولت و دخالت های قیمتی در بخش معدن فکر اساسی کرد. توسعه بخش اکتشافات تکمیلی و استخراج معدنی ما مشروط بر این است که جریان جذب سرمایه سرعت بگیرد و تقسیم کاری دقیقی صورت گیرد. 
آذرمند با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی میسر می شود، گفت: توسعه اطلاعات پایه یکی از الزامات بخش معدن است و ارتقای سطح علمی، ظرفیت سازی و بهره گیری، تقسیم کار دقیق، تسریع در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی و تدوین برنامه های پنج ساله از اولویت های سیاستگذاری برای توسعه معادن کشور است.
او ادامه داد: در راستای گسترش همکاری های بین المللی معدنی الگوی اقتصادی تعریف کنیم و زیرساخت های اصلی را توسعه دهیم. در این زمینه می توان از مشارکت بخش خصوصی استفاده بسیاری شود. از سویی لازم است بهبود محیط کسب و کار یکی برنامه های اصلی دولت و سیاستگذاران باشد.
سخنرانی علمی حمید آذرمند در خصوص نقش معدن در رشد اقتصادی، حاصل پژوهش 118 اقتصاددان در خصوص بخش های مختلف اقتصاد ایران که زیر نظر دکتر مسعود نیلی انجام شده بود و موضوع نقش معدن در رشد اقتصادی در خانه معدن ایران روایت شد.


منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران

نمایش ساده


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین