پنجشنبه 29 شهريور 1397 شمسی /9/20/2018 1:47:32 PM

ایمپاسکو برای کلیه عملیات استخراج از معدن، خردایش و دانه بندی ماده معدنی و فروش محصولات تولیدی مجتمع سنگ آهک پیکران مزایده عمومی برگزار می کند.
مزایده ایمپاسکو برای عملیات استخراج مجتمع سنگ آهک پیربکران

به گزارش معدن نامه، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظردارد انجام راهبری مجتمع سنگ آهک پیربکران شامل کلیه عملیات استخراج از معدن، خردایش و دانه بندی ماده معدنی و فروش محصولات تولیدی را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 2.000.000.000 (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) اجرا کند.

بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 17/7/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 29/7/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس: تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه کنند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 13/8/96 تعیین می شود.منبع: ایمپاسکو

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین