يکشنبه 31 شهريور 1398 شمسی /9/22/2019 11:42:06 PM
معدن نامه پیشنهاد می دهد:

با انتصاب محمدحسین مقیمی به عنوان استاندار تهران و پذیرفته شدن استعفای احمد دوست حسینی از صندوق توسعه ملی، چه کسی به عنوان گزینه مطلوب برای این صندوق است؟
سیدحسین هاشمی گزینه مطلوب صندوق توسعه ملی

به گزارش معدن نامه، با توجه به تجربیات سیدحسین هاشمی در پست های اقتصادی، سیاسی و قانونگذاری و استعفای احمد دوست حسینی از صندوق به نظر می رسد، انتصاب سید حسین هاشمی به عنوان ریاست این صندوق مناسب باشد.

معدن نامه معتقد است که هاشمی برای مدیریت صندوق توسعه ملی می تواند اهداف دولت را در توسعه کشور و حفظ ذخایر ارزی در چارچوب قانون محقق کنند.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین