دوشنبه 29 مهر 1398 شمسی /10/21/2019 2:17:03 AM
در چهارمین کنگره بین المللی ایران مطرح شد:

گرهارد بکس محقق و زمین شناس آلمانی و استاد دانشگاه پلی تکنیک کابل، زمین شناسی را اولین و اصلی ترین گام در صنعت معدن می داند.
توصیه محقق و زمین شناس آلمانی به معدنکاران ایرانی
به گزارش معدن نامه، در چهارمین کنگره بین المللی معدن محقق و زمین شناس آلمانی و استاد دانشگاه پی تکنیک کابل، گرهارد بکس، در چهارمین سفر خود به ایران، در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی سخنرانی کرد.
استاد دانشگاه پلی تکنیک کابل بیان کرد: بسیاری از کشورها که اکنون در بخش معدن عقب مانده اند، فاقد نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی مناسب هستند.  در حالی که کشورهای در حال توسعه را بر پایه زمین شناسی استوار هستند و ایران هم باید فعالیت معدنی خود را بر پایه نقشه های جامع و دقیق پیش ببرد.

گرهارد با بیان اینکه همه کشورها باید در این زمینه در راستای توسعه تلاش کنند، گفت: توسعه و پیشرفت می تواند در دو جهت مختلف، خواه سازنده یا مخرب پیش رود. توسعه گاهی به معنای تخریب است. توسعه پایدار باید مبتنی بر محیط زیست باشد زیرا خسارتی که به محیط زیست وارد می شود، جبران ناپذیر بوده و ترمیم آن مشکل بزرگی خواهد بود.
گرهارد با تحلیل  داده های آماری موجود به بحث در خصوص آنکه چه کشورهایی را می توان "کشورهای در حال توسعه نامید، پرداخت. از دیدگاه او امید به زندگی و درآمد سرانه دو عامل تعیین کننده در توسعه ظرفیت های معدنی و صنعتی به لحاظ اقتصادی هستند. 
او افزود: آمار هیچ گاه دروغ نمی گوید. در گذشته فقط دو گروه کشور بودند؛ فقیر و توسعه یافته. در حالی که امروزه نمی توان این گروه ها را به راحتی از هم تفکیک کرد.
گرهارد در پایان اظهاراتش به لذت معدنکاری اشاره کرد و تصریح کرد: به رغم وجود امکان سنجش از راه دور و اکتشاف به روش اسکن از زمین توسط ماهواره یا هواپیما برای دست آوردن اطلاعات، روش سنتی را ترجیح می دهم و برای اکتشاف به دل کوه ها می روم.


منبع: معدن نامه

نمایش ساده


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین